Akty prawne chroniace konsumenta

Panujące w końcach Unii Europejskiej znaczne dysproporcje w aktach prawnych ograniczających się do bezpieczeństwa zwłaszcza w okolicach zagrożonych wybuchem metanu czy pyłu węglowego, spowodowały, że postanowiono je zniwelować poprzez stworzenie odpowiedniej Dyrektywy. Stąd również w terenie stref, jakie są bezpośrednio zagrożone wybuchem stworzono Dyrektywę ATEX.

Marka tego dowodu prawnego wywodzi się z języka francuskiego co dosłownie brzmi Atmosphere Explosible. Podstawowym zadaniem niniejszej dyrektywy było jako najważniejsze ograniczenie ryzyka wybuchu metanu czy pyłu węglowego w przestrzeniach zagrożonych. W układu z ostatnim omawiany dokument szeroko zabiera się zarówno do organizmów ochronnych jak również narzędzi, które przyjmowane są w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Mowa tu także o urządzeniach elektrycznych. Zgodnie z przepisami prawnymi dyrektywy ATEX zagrożenie wybuchem we wspomnianych przestrzeniach może płynąć z przechowywania, produkowania i także użytkowania substancji, które w rezultatu wymieszania z powietrzem czy również z drugą substancją mogą wykonać rzekomy wybuch. W rozmiarze tych podstaw wymienić można przede wszystkim ciecze łatwopalne a ponadto ich pary takie jak alkohole, etery, benzyny. Ponadto zaliczyć można gazy palne takie jak butan, propan, acetylen. Inne podstawy to miały oraz włókna takie jak pył cynowy, pył aluminiowy, pył drzewny czy węglowy. Aczkolwiek nie sposób opisać wszystkiego co wydobywa się w przedmiotowym dokumencie. Stąd te studiując ogólnie niniejszy akt normatywny, należy wspomnieć, iż określa on pełne warunki i zalecenia w terenie systemów i urządzeń przydatnych w okolicach wybuchowych. Natomiast szczegółowe informacje mogą szukać się w własnych materiałach. Należy jedynie pamiętać, że nowe materiały regulujące zakres stref wybuchowych metanem czy pyłem węglowym w żaden zabieg nie potrafią stanowić niezgodne z regułą ATEX. Należy jeszcze mieć, że wszelkie urządzenia brane w strefach zagrożonych pragną istnieć odpowiednio znakowane znakiem CE, co świadczy, że urządzenie toż potrzebowało przejść procedurę oceny zgodności przeprowadzaną przez firmę notyfikowaną.

Dyrektywa nowego rozwiązania (skoro tak określana jest Dyrektywa ATEX) w sukcesu niezgodności urządzeń w dziedzinach wybuchowych wskazuje, że państwo członkowskie może podjąć kroki do unieważnienia takich urządzeń.