Dyrektywa unijna piece gazowe

Dyrektywa ATEX w naszym porządku prawnym została wprowadzona 28 lipca 2003 roku. Wiąże się do produktów przeznaczonych do kariery w powierzchniach, które zagrożone są wybuchem. Przedmiotowe produkty muszą robić surowe wymagania łączące się nie właśnie do bezpieczeństwa lecz zarówno do opieki zdrowia. Dyrektywa ATEX zawiera procedury oceny zgodności.

W nauka przepisów omawianego aktu normatywnego poziom bezpieczeństw, a i związane spośród obecnym każde procedury oceny w centralnej mierze uwarunkowane są od stanu zagrożenia środowiska, w którym określone narzędzie będzie wykonywało. Dyrektywa ATEX określa rygorystyczne wymagania które musi spełniać określony produkt, żebym mógł stanowić łączony w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. Jednak o jakie strefy chodzi? Przede każdym mowa tutaj o kopalniach węgla kamiennego, gdzie występuje niezmiernie ważne prawdopodobieństwo wybuchem metanu czy pyłu węglowego.

Dyrektywa ATEX posiada szczegółowy podział urządzeń na grupy. Stanowi ich dwie. W liczby grupie otrzymują się urządzenia, które stawia się w podziemiach kopalni i na przestrzeniach, jakie mogą być zagrożone wybuchem metanu. Druga grupa sprowadza się do urządzeń, które wykorzystuje się w innych miejscach, a które mogą być zagrożone atmosferą wybuchową.

Niniejsza dyrektywa wyznacza zasadnicze wymagania wszystkie dla całych urządzeń siedzących w przestrzeniach zagrożonych wybuchem metanu/pyłu węglowego. Ale bardziej długie wymagania można z możliwością odnaleźć w zasadach zharmonizowanych.

Należy mieć, że dania zbliżone do służby w przestrzeniach zagrożonych wybuchem winnym stanowić oznaczone znakiem CE. Za znakiem należy podać numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, jaki powinien być stały, widoczny, mocny i prosty.

Jednostka notyfikująca bada cały organizm kontrole lub jedne urządzenia w sensie zapewnienia zgód z obowiązującymi wzorami i wymaganiami dyrektywy. Należy dodatkowo pamiętać, że od dnia 20 kwietnia 2016 r. obecną dyrektywę zastąpi nowa zasada ATEX 2014/34/UE.