Serwis kas fiskalnych olsztyn

Kasy fiskalne serwis jest obowiązkowy nie tylko podczas awarii urządzeń, ale i podczas obowiązkowego przeglądu kas, a też w okresie kiedy rozpoczynamy i kończymy działalność. Razem z prawem jedyną osobą, która w razie awarii kasy fiskalnej może zdobyć się jej zmianą, jest pracownik firmy serwisującej legitymujący się odpowiednimi uprawnieniami. Bardzo często zdobycie uprawnień przebiega następująco:

Uprawnienia: – firma serwisująca jest do sprzedawcy kas fiskalnych z propozycją nawiązania pomocy i ratyfikowania umowy dealerskiej, – po otrzymaniu zgody kieruje co najmniej dwóch zatrudnionych na szkolenie certyfikujące, które zostaje zakończone egzaminem. W sezonie szkoleń serwisant zdobywa uprawnienia na pełne rodzaje urządzeń fiskalnych, które znajdują się w ofercie producenta. – po celującym zaliczeniu testów serwisant dostaje osobistą i opatrzoną zdjęciem legitymację i swoją plombownicę do nakładania plomb na moduł fiskalny. Natomiast producent wprowadza serwisanta na listę osób, jakie są odpowiednie do tworzenia napraw gwarancyjnych i pozagwarancyjnych oraz odpowiednich przeglądów technicznych, a dodatkowo prowadzi jego oddane do Urzędu Skarbowego.

Ciekawostki: Uprawnienia dostaje się na etap jednego roku a porusza ono danego rodzaju kasy – zakończeni kursu nie daje to serwisantowi uprawniona do zmiany wszystkich urządzeń fiskalnych jednego producenta, a wyłącznie do pozbywania się decyzji w wybranych modelach. Serwisant jest zobowiązany do ciągłego zaczynania swoich kompetencji poprzez wkład w punktach produktowych, powinien oraz co roku wyjść z pismem do producenta o przedłużenie terminu ważności uprawnień. Wymóg zapisany w zgodzie dealerskiej to posiadanie przez jednostkę serwisującą magazynu części zamiennych, jak i urządzeń i aparatury kontrolno-pomiarowej. Dodatkowo serwis jest zobowiązany do zaopatrywania konsumentów w materiały eksploatacyjne, które powstają z producenta. Autoryzowany serwisant, jaki nie przeprowadza obsługi kas fiskalnych w walucie do ostatniego właściwej, nie jest dobra do wykonywania dziennika także wymaga oddać legitymację producentowi. Serwisant może służyć kasy fiskalne tylko i tylko wtedy, jak jest pracownikiem jednostki połączonej z producentem umową dealerską.